فن آذرخش اولین تولید کننده سمعک داخل گوشی در ایران اولین تولید کننده دستگاه ادیومتر در ایران و امروز ... اولین شرکت در عرضه محصولات شنوایی که در ۱۰۰ برند برتر و ارزش آفرین ایران قرار گرفت.
لینک خبر