کاهش خطرات ناشی از کاهش شنوایی به استفاده از سمعک
افت شنوایی تنها بر کاهش ارتباط با دیگران تاثیر گذار نیست. افت شنوایی می تواند آسیب های جدی ای به سلامت افراد واردکند. افراد دچار افت شنوایی به دلیل عدم تشخیص منبع و جهت صدا احتمال زمین خوردن را دارند که گاهی اوقات منجر به آسیب های مغزی( TBI) می شود.
هر زمین خوردنی برای سلامتی افراد می تواند خطرناک و آسیب رسان باشد. مطالعات دانشگاه جان هاپکینز حکایت از این دارد که حتی افت شنوایی ملایم خطر زمین خوردن را تا سه برابر افزایش می دهد با افزایش افت شنوایی این احتمال نیز افزایش می باید. علت این امر کاهش آگاهی فرد نسبت به محیط اطراف است. نشنیدن صدای اطراف در کم شدن هوشیاری فرد تاثیرگذار است. راه کار این مساله برای افراد کم شنوا استفاده از سمعک است. فرد کم شنوا به کمک سمعک با شنیدن صداهای اطراف نسبت به محیط اطراف هوشیارتر می شود. همچنین استفاده از سمعک به تشخیص منبع و جهت صدا کمک می کند. بعنوان مثال صدای اتومبیل و جهت آن به راحتی تشخیص داده می شود و به طور کلی آگاهی نسبت به محیط اطراف افزایش می یابد و به حفظ تعادل کمک می کند. در نتیجه احتمال زمین خوردن کاهش می یابد. برای حفظ سلامت و کاهش خطر ناشی از کم شنوایی همین امروز با متخصص شنوایی شناس تماس حاصل فرمایید.