برخي از ويژگي هاي سمعك Pure 13 BT:
1. سمعك Pure 13 BT به صورت Bluetooth و بدون نياز به دستگاه واسط مستقيماً به گوشي iPhone متصل مي شود.
2. اين سمعك در سه كلاس 3px,5px,7px موجود مي باشد.
3. بيمار مي تواند با استفاده از اين سمعك مكالمات تلفني خود را با سمعك بشنود، همچنين ميتواند از گوشي موبايل خود به عنوان ميكروفن سمعك استفاده كند، همچنين فايل هاي صوتي مثل موزيك را از طريق Bluetooth با سمعك بشنود.
4. لوازم جانبي ديگري كه همراه سمعك Pure 13 BT معرفي شده است StreamLine TV نام دارد كه به تلويزيون متصل ميشود و صداي تلويزيون توسط اين سمعك قابل شنيدن خواهد بود.